Brake Pads

Shim, Brake Pad
45228-SH3-L01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CIVIC SEDAN,
  • CRX COUPE,
  • DEL SOL COUPE
 • 1 more
$9.83
$9.83
Shim, Brake Pad (Outer)
43224-SM4-951
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN
$7.02
$7.02
Shim, Brake Pad
45228-SE0-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CRX COUPE,
  • PRELUDE COUPE
$7.68
$7.68
Shim, Brake Pad
45228-SE0-911
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD HATCHBACK,
  • ACCORD SEDAN,
  • PRELUDE COUPE
$7.30
$7.30
Shim, Brake Pad (Outer)
43224-SP0-003
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD 5-DOOR,
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PRELUDE COUPE
 • 1 more
$8.92
$8.92
Brake Pad Kit
064A5-671-672
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HATCHBACK
$46.95
$46.95
Shim, Brake Pad (Inner)
43225-SL5-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD 5-DOOR,
  • ACCORD SEDAN,
  • PRELUDE COUPE
$7.58
$7.58
Brake Pad Set, Rear (Mugen)
43022-XVJ-000
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC SEDAN
$209.05
$209.05
Brake Pad Kit, Disk (Organic)
064A5-692-671
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$46.95
$46.95
Brake Pad Set, Front (Mugen)
45022-XVJ-000
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC SEDAN
$246.22
$246.22
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97070-079-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$161.77
$161.77
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97079-638-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$109.00
$109.00
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97287-263-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$82.23
$82.23
Shim, Brake Pad
45228-SF4-023
$6.12
$6.12
Brake Pad Kit, Front
5-87410-846-0
$1,957.67
$1,957.67
Brake Pad Kit
064A5-689-000
$46.95
$46.95
Brake Pad Kit, Rear
8-97035-266-1
$125.67
$125.67
Brake Pad Kit
S431A0KS6700
$1,043.49
$1,043.49
Brake Pad Set
45000-XA1-K0S
$214.33
$214.33
Brake Pad Kit
064A5-SA0-670
$46.95
$46.95
Brake Pad Kit
064A5-689-670
$46.95
$46.95
Pad Set, Disk Brake
45022-692-661
Replaces: 45022-692-660
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$37.41
$37.41
Pad Set, Disk Brake
45022-689-407
Replaces: 06045-671-670, 06045-671-671, 064A5-689-671, 45022-671-671, 45022-671-672, 45022-689-406, 45022-689-505, 45022-689-670, 45022-689-671
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HATCHBACK,
  • ACCORD SEDAN
$55.00
$55.00
Pad Set, Brake
45022-SA0-771
Replaces: 45022-SA0-660, 45022-SA0-770
Fits:
 • Honda:
  • CRX COUPE
$49.31
$49.31
Pad Set, Disk Brake
45022-692-672
Replaces: 45022-692-670, 45022-692-671
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$37.41
$37.41
Pad Set, Front Brake
45022-S0A-942
$63.10
$63.10
Pad Set, Disk Brake
45022-SB0-671
Replaces: 45022-SB0-670
$49.31
$49.31
Pad Set, Disk Brake
45022-SB2-670
$46.95
$46.95
Pad, Brake Pedal
46545-580-000
$9.60
$9.60